Reference

Reference

Referentna lista naših partnera u smislu izvođenja elektroinstalaijskih radova i održavanje objekata i poslovnih prostora:

 • Adris TDR Kanfanar
 • Rockwool Potpićan
 • Holcim cementara Koromačno
 • Drvoenjača Fužine
 • Cementara split
 • KBC Rijeka
 • Montelektro d.o.o.
 • VIRO Tvornica šećera Virovitica
 • Konzum
 • Tisak
 • Dječiji vrtići Rijeka, Bakar
 • Osnovne škole...
 • Dom za djecu i mladež Oštro, Kraljevica